תפלת הדרך

היוצא לדרך, אחרי שיצא מעבורה של העיר, מתפלל תפלת הדרך.
יהי רצון מלפניך, יי אלהינו ואלהי אבותינו, שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום, (ואם דעתו לחזור באותו היום אומר: ותחזירנו לביתנו לשלום,) ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך, ומכל מיני פרעניות המתרגשות לבוא לעולם, ותשלח ברכה ב(כל) מעשה ידינו, ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע קול תחנונינו, כי אל שומע תפלה ותחנון אתה. ברוך אתה יי, שומע תפלה.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *